Showing 82 results

Display box

Contains 50 copies of Know your prostate: a quick guide. Please only order for display use. Empty boxes can be re-filled with loose leaflets. Call 0800 074 8383 if you would like to order larger quantities of loose leaflets.

Welsh language guide

Mae’r llyfryn hwn yn fersiwn Cymraeg/Saesneg o’n canllaw i ddynion sydd wedi cael diagnosis o ganser y prostad yn ddiweddar. Mae lle ynddo i gofnodi manylion y diagnosis, dewisiadau triniaeth a chysylltiadau allweddol. PDF yw'r fersiwn Cymraeg yn unig.

Publication type

Go to publication

Watchful waiting

Watchful waiting is a way of monitoring prostate cancer that isn't causing any symptoms or problems. The aim is to keep an eye on the cancer over the long term, and avoid treatment unless you get symptoms.

Topic

Publication type

Go to publication